НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/3_20_06_2012_13_22_55_3548.jpgНемаме резервна планета Колку [...] Дома http://nrp.org.mk/sa?cid=38&l=5&scID=19 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3922ca9b123624eaea4fd7a6919c3d635-w=500-h=373.jpgПовик Повик [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1765&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Патот до Интеграцијата Oд [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=138&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Целни групи Програмата [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=141&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Обезбедување на оддржливост на програмата Со [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=142&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Награди - [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=148&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Искуства Искуства [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=143&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Регионален и интернационален карактер Програмата [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=149&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_13_05_2012_21_05_28_0437.pngЗа програмата Ширум [...] За програмата http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=49&l=5&scID=34 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Управен одбор на Програмата Програмата [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=323&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Соработка со Бирото за развој на образованието Бирото [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=322&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Соработка со Државниот просветен инспекторат Во [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=321&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Соработка со општините и Градот Скопје Општините [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=163&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Проект 50-50 помеѓу општините и Градот Скопје со градинките и училиштата Со [...] Соработка http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=165&l=5&scID=24 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3251aeeb76ce24acf92d96639ec3b2e76-w=800-h=424.jpgПријавување за наградување на еко- училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1776&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/39a9e4efb243949e3b66f211c775fea2d-w=800-h=403.jpg"Мисија Воздух" До: [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1775&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3415b9827f96946f4a3d7b6bef826d899-w=800-h=800.jpgЕко пакет Проектот [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1773&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3ecbdab09c1004de29f1e650cb66954ff-w=800-h=600.jpgПрограма за Мали грантови Секоја [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1771&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Интернационален ден на наставата во природа Секој [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1770&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/39a19071c4e934b96a803ae9cd7cb9d6d-w=720-h=405.jpgEco-Schools Twinning Оваа [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1769&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/39f650b254fd64ac0bc2c12df2ec06615-w=480-h=359.jpgСветски денови на акција Во [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1768&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3b4ac772e939b4507ae9e5a052ab36775-w=800-h=538.jpgРезултати од конкурсот за наградување на еко-училишта и еко-градинки Резултати [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1759&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/339911076eb5449818083ee8a272681f1-w=800-h=530.jpgПријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1751&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3f50a44f8c72141a39c1dc7cbe2976272-w=750-h=310.jpgСветски ден на акција 2016 Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1726&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 08 Apr 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/377c40203a88142f6bcf2668064892a32-w=461-h=306.jpgПријавување за наградување на еко- училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1686&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_02_10_2013_15_31_13_79423.jpgКонкурс: Пријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1501&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_17_10_2013_18_43_47_89708.jpgИнтернационално собрание на Еко-училиште ОХО- [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1509&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 17 Oct 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Наградени градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво На [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1239&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 12 Feb 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ШТО Е ЕКО-УЧИЛИШТЕ? Училиштето [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=150&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/МЕТОДОЛОГИЈА НА СЕДУМ ЧЕКОРИ ЕКО-МЕНАЏМЕНТ Методологија [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=155&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕДУМТЕ ЧЕКОРИ И ЕКО-СТАНДАРДИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА Формирање [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=156&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАГРАДА И НАГРАДУВАЊЕ ОХО [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=162&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Одржување на зградата и здрава средина во училиштето и градинката Изјава ОДРЖУВАЊЕ [...] Еко-стандарди http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=460&l=5&scID=23 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Заштеда на енергија Полиса: [...] Еко-стандарди http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=461&l=5&scID=23 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Заштеда на вода Изјава: [...] Еко-стандарди http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=464&l=5&scID=23 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Уреден и еколошки двор Изјава УРЕДЕН [...] Еко-стандарди http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=466&l=5&scID=23 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3685a4b9bdfb84cc39b5bf991cb460228-w=800-h=533.jpgДоделени грантови за еко грантови На [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1762&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Резултати од конкурсот за наградување на еко-училишта и еко-градинки Резултати [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1760&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/339911076eb5449818083ee8a272681f1-w=800-h=530.jpgПријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1752&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/377c40203a88142f6bcf2668064892a32-w=461-h=306.jpgПријавување за наградување на еко- училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1687&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_02_10_2013_15_31_13_79423.jpgКонкурс: Пријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1500&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Наградени градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво На [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1238&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 12 Feb 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ШТО Е ЕКО-ГРАДИНКА? Градинката [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=316&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/МЕТОДОЛОГИЈА НА СЕДУМ ЧЕКОРИ ЕКО-МЕНАЏМЕНТ Методологија [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=317&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕДУМТЕ ЧЕКОРИ И ЕКО-СТАНДАРДИТЕ ВО ГРАДИНКАТА Формирање [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=318&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАГРАДА И НАГРАДУВАЊЕ ОХО [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=319&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Млади репортери за животната средина – резултати од конкурс за учебната 2016/17 За [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1772&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3afcaabedde1a4a03894e7536f4f7a9e8-w=461-h=281.jpgКонкурс Млади репортери за животната средина 2016/2017 Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1761&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3be1181ca5b0c4ec1bb2df8bd42971566-w=461-h=271.JPGМлади репортери Почитувани, [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1733&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 03 May 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3007b26c812bf49899f7d70b23b7b982d-w=461-h=281.jpgКонкурс Млади репортери за животната средина Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1723&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/33caa7bb6536b4710bbb0f1b12a3e2b72-w=480-h=321.jpgРеаултати од интернационалните натпревари од програмата Млади репортери и кампањата "Помалку отпад" На [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1577&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 18 Jun 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/"Помалку отпад" 2013/2014 Драги [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1570&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 08 May 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_22_01_2014_14_35_53_83913.jpgПовик за вклучување на средните училишта од Р. Македонија во кампањата "Помалку отпад" Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1546&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 22 Jan 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_29_05_2013_19_10_50_95187.jpgРезултати од интернационалниот конкурс од кампањата "Помалку отпад" На [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1360&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 29 May 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_29_04_2013_09_26_41_43624.jpgРезултати од националниот конкурс од програмата Млади репортери за животната средина Програмата [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1343&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Конкурс за најдобра фотографија Фотографиите [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1274&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_13_03_2013_10_00_38_41462.jpgКонкурс Млади репортери за животната средина На [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1272&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 13 Mar 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_02_11_2012_8_43_05_7276.jpgЗапочнува кампањата "Помалку отпад" Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1022&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 31 Oct 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Самоевалуација, Интегрална евалуација и Екстерна евалуација За [...] Евалуација http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=312&l=5&scID=27 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Надворешната евалуација на програмата Немаме резервна планета • [...] Евалуација http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=314&l=5&scID=27 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Постигнати успеси и награди Тоа [...] Резултати http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=166&l=5&scID=21 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3a5bc201779be44a18ca8f1f6e2a87ed8-w=800-h=533.jpgЕко Камп 2017 На [...] Еко-Камп http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1767&l=5&scID=26 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_18_09_2013_13_00_48_21050.jpgОдржан третиот еко камп на планината Голак, Делчево Во [...] Еко-Камп http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1496&l=5&scID=26 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 18 Sep 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_10_07_2012_14_16_48_9178.jpgЕко-камп 2012 година Исто [...] Еко-Камп http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=454&l=5&scID=26 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3f2d436e9f77f4512a53cb938ad249def-w=800-h=617.jpgПовик за учество на Trash Fashion 2019 Во [...] Trash Fashion http://nrp.org.mk/sa?cid=2784&l=5&scID=336 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3a262cb5b66be45b9bde9cd5dae4c8630-w=800-h=488.jpgTrash Fashion 2018 Модната [...] Trash Fashion http://nrp.org.mk/sa?cid=1774&l=5&scID=336 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 23 Feb 2018 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/38c3498a0915d4fd9a8633adf55af1c30-w=800-h=534.JPGСе избраа шестите победници на Trash Fashion Macedonia На [...] Trash Fashion http://nrp.org.mk/sa?cid=1738&l=5&scID=336 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 03 Jun 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/359462a236d5847a2869d25617adb5e6d-w=800-h=302.jpgTrash Fashion Macedonia 2016 По [...] Trash Fashion http://nrp.org.mk/sa?cid=1736&l=5&scID=336 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 27 May 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3d824eb4e7018430a9ac2a80f79776daa-w=500-h=333.jpgПо четрвт пат во Македонија, избрани најдобрите модели направени од отпад На [...] Trash Fashion http://nrp.org.mk/sa?cid=1576&l=5&scID=336 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 06 Jun 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_04_06_2013_12_10_16_70632.jpgTrash Fashion Macedonia 2013 Задоволство [...] Trash Fashion http://nrp.org.mk/sa?cid=1363&l=5&scID=336 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 04 Jun 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_18_02_2013_10_19_41_67232.jpgПокана за учество на Trash Fashion 2013 По [...] Trash Fashion http://nrp.org.mk/sa?cid=1242&l=5&scID=336 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 18 Feb 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ШТО Е РЕЛЈЕФНА УМЕТНОСТ (Land Art)? Овој [...] Land art http://nrp.org.mk/sa?cid=324&l=5&scID=320 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ЗОШТО РЕЛЈЕФНА УМЕТНОСТ? Нашата [...] Land art http://nrp.org.mk/sa?cid=325&l=5&scID=320 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/КАКО ДА СОЗДАДЕТЕ РЕЛЈЕФНА УМЕТНОСТ? Релјефната [...] Land art http://nrp.org.mk/sa?cid=331&l=5&scID=320 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 22 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/38830e25ca5424fe1a42631ec48413a19-w=461-h=300.jpgДен на акција на еко-училиштата од целиот свет Програмата [...] Day of action http://nrp.org.mk/sa?cid=1614&l=5&scID=1013 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 18 Feb 2015 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Повик за вклучување во светскиот "Ден на акција" 2014 Програмата [...] Day of action http://nrp.org.mk/sa?cid=1562&l=5&scID=1013 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 25 Mar 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_29_10_2012_15_15_51_0185.jpg7 ноември - Светски "Ден на акција" Фондацијата [...] Day of action http://nrp.org.mk/sa?cid=1014&l=5&scID=1013 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 29 Oct 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/339911076eb5449818083ee8a272681f1-w=800-h=530.jpgПријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Конкурси http://nrp.org.mk/sa?cid=1753&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Registration Form [...] Конкурси http://nrp.org.mk/sa?cid=1366&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Еко-училиште / Еко-градинка Ве [...] Конкурси http://nrp.org.mk/ekouciliste.aspx?cid=950&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 09 Sep 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_07_06_2012_13_13_46_5901.jpgМлади репортeри за животната средина [...] Конкурси http://nrp.org.mk/mladireporteri.aspx?cid=221&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_07_06_2012_13_15_40_8557.jpgЗдрава храна за детство без мана [...] Конкурси http://nrp.org.mk/sa?cid=222&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Документи на албански јазик Doracak [...] Материјали http://nrp.org.mk/sa?cid=1547&l=5&scID=33 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 27 Jan 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Прирачник за имплементација и реализација на програмата [...] Материјали http://nrp.org.mk/sa?cid=959&l=5&scID=33 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Прирачник како да се стане еко-училиште [...] Материјали http://nrp.org.mk/sa?cid=964&l=5&scID=33 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Прирачник како да се стане еко-градинка [...] Материјали http://nrp.org.mk/sa?cid=962&l=5&scID=33 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Кампањи [...] Видео галерија http://nrp.org.mk/sa?cid=1320&l=5&scID=31 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 12 Apr 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3f2c149e517ba4b8a9f3386c2b494a856-w=150-h=136.jpgОХО влезе во Меѓународната мрежа ФЕЕ Од [...] Членство во FEE http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=181&l=5&scID=29 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 15 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_05_12_2014_23_31_38_3027.jpgМАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД Акцијата [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1608&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 10 Dec 2014 13:36:22 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ДЕН НА ДРВОТО - ЕСЕН 2014 И [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1609&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 10 Dec 2014 13:36:08 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_16_11_2014_23_50_18_4142.jpgКАМПАЊА-ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА Со [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1605&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 20 Nov 2014 13:21:28 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_18_11_2014_15_47_27_3131.jpgКАМПАЊА-ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА Со [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1606&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 20 Nov 2014 13:21:28 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_11_11_2014_18_06_10_4702.jpgКампања - Здрава исхрана , здрав живот Како [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1604&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 12 Nov 2014 10:58:03 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_07_11_2014_19_21_00_7871.jpgEко свест Учениците [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1602&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 10 Nov 2014 10:33:40 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_09_11_2014_12_11_00_7727.jpg ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСВО БЕЗ МАНА [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1603&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 10 Nov 2014 10:33:40 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_27_10_2014_20_28_54_1453.jpgЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСTВО БЕЗ МАНА 16.10.2014 Цел [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1601&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 28 Oct 2014 08:54:08 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_21_10_2014_14_40_18_4649.jpgОдбележана Акцијата "Засади дрво за мир" 2014 На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1598&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 22 Oct 2014 12:02:04 GMT http://nrp.org.mk/media/3/МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД Согласно [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1597&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 20 Oct 2014 09:27:13 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_15_10_2014_12_48_15_7402.jpgГОЛЕМО ЕСЕНСКО ЧИСТЕЊЕ - "АЈДЕ МАКЕДОНИЈО" Еколошка [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1595&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 15 Oct 2014 13:07:32 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_09_10_2014_13_00_43_3202.JPGЗасади дрво за мир 2014 На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1594&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 09 Oct 2014 13:54:01 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_06_10_2014_22_11_56_0158.jpgЕвропска недела на мобилност Од [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1591&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 07 Oct 2014 09:43:43 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_06_10_2014_22_15_04_5705.jpgPlant a tree for Peace [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1592&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 07 Oct 2014 09:43:38 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_06_10_2014_22_26_01_4216.jpgОтпадот- составен дел од животот На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1593&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 07 Oct 2014 09:43:38 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_27_09_2014_10_19_25_7440.JPGЕКО АКЦИЈА "САДЕЊЕ ДРВА ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА" - ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА МИРОТ... На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1585&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 29 Sep 2014 09:07:15 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_23_09_2014_22_53_09_0409.jpgДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1584&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 24 Sep 2014 09:30:18 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Еко бајка По [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1566&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 17 Aug 2014 21:24:52 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Еко бајка По [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1565&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 17 Aug 2014 21:24:52 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_09_06_2013_9_52_30_9466.JPGНедела на снешкото Од [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1364&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 17 Aug 2014 21:24:48 GMT