НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/38830e25ca5424fe1a42631ec48413a19-w=461-h=300.jpgДен на акција на еко-училиштата од целиот свет Програмата [...] Day of action http://nrp.org.mk/sa?cid=1614&l=5&scID=1013 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 18 Feb 2015 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Повик за вклучување во светскиот "Ден на акција" 2014 Програмата [...] Day of action http://nrp.org.mk/sa?cid=1562&l=5&scID=1013 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 25 Mar 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_29_10_2012_15_15_51_0185.jpg7 ноември - Светски "Ден на акција" Фондацијата [...] Day of action http://nrp.org.mk/sa?cid=1014&l=5&scID=1013 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 29 Oct 2012 00:00:00 GMT