НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/_05_12_2014_23_31_38_3027.jpgМАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД Акцијата [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1608&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 10 Dec 2014 13:36:22 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ДЕН НА ДРВОТО - ЕСЕН 2014 И [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1609&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 10 Dec 2014 13:36:08 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_16_11_2014_23_50_18_4142.jpgКАМПАЊА-ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА Со [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1605&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 20 Nov 2014 13:21:28 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_18_11_2014_15_47_27_3131.jpgКАМПАЊА-ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА Со [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1606&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 20 Nov 2014 13:21:28 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_11_11_2014_18_06_10_4702.jpgКампања - Здрава исхрана , здрав живот Како [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1604&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 12 Nov 2014 10:58:03 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_07_11_2014_19_21_00_7871.jpgEко свест Учениците [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1602&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 10 Nov 2014 10:33:40 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_09_11_2014_12_11_00_7727.jpg ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСВО БЕЗ МАНА [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1603&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 10 Nov 2014 10:33:40 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_27_10_2014_20_28_54_1453.jpgЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСTВО БЕЗ МАНА 16.10.2014 Цел [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1601&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 28 Oct 2014 08:54:08 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_21_10_2014_14_40_18_4649.jpgОдбележана Акцијата "Засади дрво за мир" 2014 На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1598&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 22 Oct 2014 12:02:04 GMT http://nrp.org.mk/media/3/МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД Согласно [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1597&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 20 Oct 2014 09:27:13 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_15_10_2014_12_48_15_7402.jpgГОЛЕМО ЕСЕНСКО ЧИСТЕЊЕ - "АЈДЕ МАКЕДОНИЈО" Еколошка [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1595&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 15 Oct 2014 13:07:32 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_09_10_2014_13_00_43_3202.JPGЗасади дрво за мир 2014 На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1594&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 09 Oct 2014 13:54:01 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_06_10_2014_22_11_56_0158.jpgЕвропска недела на мобилност Од [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1591&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 07 Oct 2014 09:43:43 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_06_10_2014_22_15_04_5705.jpgPlant a tree for Peace [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1592&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 07 Oct 2014 09:43:38 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_06_10_2014_22_26_01_4216.jpgОтпадот- составен дел од животот На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1593&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 07 Oct 2014 09:43:38 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_27_09_2014_10_19_25_7440.JPGЕКО АКЦИЈА "САДЕЊЕ ДРВА ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА" - ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА МИРОТ... На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1585&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 29 Sep 2014 09:07:15 GMT http://nrp.org.mk/media/3/_23_09_2014_22_53_09_0409.jpgДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ На [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1584&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 24 Sep 2014 09:30:18 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Еко бајка По [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1566&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 17 Aug 2014 21:24:52 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Еко бајка По [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1565&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 17 Aug 2014 21:24:52 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_09_06_2013_9_52_30_9466.JPGНедела на снешкото Од [...] Ваши активности http://nrp.org.mk/sa?cid=1364&l=5&scID=1300 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 17 Aug 2014 21:24:48 GMT