НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/Млади репортери за животната средина – резултати од конкурс за учебната 2016/17 За [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1772&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3afcaabedde1a4a03894e7536f4f7a9e8-w=461-h=281.jpgКонкурс Млади репортери за животната средина 2016/2017 Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1761&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3be1181ca5b0c4ec1bb2df8bd42971566-w=461-h=271.JPGМлади репортери Почитувани, [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1733&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 03 May 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3007b26c812bf49899f7d70b23b7b982d-w=461-h=281.jpgКонкурс Млади репортери за животната средина Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1723&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/33caa7bb6536b4710bbb0f1b12a3e2b72-w=480-h=321.jpgРеаултати од интернационалните натпревари од програмата Млади репортери и кампањата "Помалку отпад" На [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1577&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 18 Jun 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/"Помалку отпад" 2013/2014 Драги [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1570&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 08 May 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_22_01_2014_14_35_53_83913.jpgПовик за вклучување на средните училишта од Р. Македонија во кампањата "Помалку отпад" Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1546&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 22 Jan 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_29_05_2013_19_10_50_95187.jpgРезултати од интернационалниот конкурс од кампањата "Помалку отпад" На [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1360&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 29 May 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_29_04_2013_09_26_41_43624.jpgРезултати од националниот конкурс од програмата Млади репортери за животната средина Програмата [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1343&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Конкурс за најдобра фотографија Фотографиите [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1274&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_13_03_2013_10_00_38_41462.jpgКонкурс Млади репортери за животната средина На [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1272&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 13 Mar 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_02_11_2012_8_43_05_7276.jpgЗапочнува кампањата "Помалку отпад" Како [...] Млади репортери http://nrp.org.mk/sa?cid=1022&l=5&scID=214 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Wed, 31 Oct 2012 00:00:00 GMT