НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/3251aeeb76ce24acf92d96639ec3b2e76-w=800-h=424.jpgПријавување за наградување на еко- училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1776&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/39a9e4efb243949e3b66f211c775fea2d-w=800-h=403.jpg"Мисија Воздух" До: [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1775&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3415b9827f96946f4a3d7b6bef826d899-w=800-h=800.jpgЕко пакет Проектот [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1773&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3ecbdab09c1004de29f1e650cb66954ff-w=800-h=600.jpgПрограма за Мали грантови Секоја [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1771&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Интернационален ден на наставата во природа Секој [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1770&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/39a19071c4e934b96a803ae9cd7cb9d6d-w=720-h=405.jpgEco-Schools Twinning Оваа [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1769&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/39f650b254fd64ac0bc2c12df2ec06615-w=480-h=359.jpgСветски денови на акција Во [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1768&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3b4ac772e939b4507ae9e5a052ab36775-w=800-h=538.jpgРезултати од конкурсот за наградување на еко-училишта и еко-градинки Резултати [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1759&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/339911076eb5449818083ee8a272681f1-w=800-h=530.jpgПријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1751&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3f50a44f8c72141a39c1dc7cbe2976272-w=750-h=310.jpgСветски ден на акција 2016 Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1726&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 08 Apr 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/377c40203a88142f6bcf2668064892a32-w=461-h=306.jpgПријавување за наградување на еко- училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1686&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_02_10_2013_15_31_13_79423.jpgКонкурс: Пријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1501&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_17_10_2013_18_43_47_89708.jpgИнтернационално собрание на Еко-училиште ОХО- [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1509&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 17 Oct 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Наградени градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво На [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=1239&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 12 Feb 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ШТО Е ЕКО-УЧИЛИШТЕ? Училиштето [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=150&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/МЕТОДОЛОГИЈА НА СЕДУМ ЧЕКОРИ ЕКО-МЕНАЏМЕНТ Методологија [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=155&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕДУМТЕ ЧЕКОРИ И ЕКО-СТАНДАРДИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА Формирање [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=156&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАГРАДА И НАГРАДУВАЊЕ ОХО [...] Еко-училиште http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=162&l=5&scID=20 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 13 May 2012 00:00:00 GMT