НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/3f2c149e517ba4b8a9f3386c2b494a856-w=150-h=136.jpgОХО влезе во Меѓународната мрежа ФЕЕ Од [...] Членство во FEE http://nrp.org.mk/selectedarticle.aspx?cid=181&l=5&scID=29 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 15 May 2012 00:00:00 GMT