НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/3685a4b9bdfb84cc39b5bf991cb460228-w=800-h=533.jpgДоделени грантови за еко грантови На [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1762&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Резултати од конкурсот за наградување на еко-училишта и еко-градинки Резултати [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1760&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/339911076eb5449818083ee8a272681f1-w=800-h=530.jpgПријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1752&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/377c40203a88142f6bcf2668064892a32-w=461-h=306.jpgПријавување за наградување на еко- училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1687&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_02_10_2013_15_31_13_79423.jpgКонкурс: Пријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1500&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Наградени градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво На [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=1238&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Tue, 12 Feb 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ШТО Е ЕКО-ГРАДИНКА? Градинката [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=316&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/МЕТОДОЛОГИЈА НА СЕДУМ ЧЕКОРИ ЕКО-МЕНАЏМЕНТ Методологија [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=317&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕДУМТЕ ЧЕКОРИ И ЕКО-СТАНДАРДИТЕ ВО ГРАДИНКАТА Формирање [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=318&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАГРАДА И НАГРАДУВАЊЕ ОХО [...] Еко-градинка http://nrp.org.mk/sa?cid=319&l=5&scID=315 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 21 Jun 2012 00:00:00 GMT