НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk НРП - НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА http://nrp.org.mk/media/3/339911076eb5449818083ee8a272681f1-w=800-h=530.jpgПријавување за наградување на еко-училишта и еко-градинки Програмата [...] Конкурси http://nrp.org.mk/sa?cid=1753&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Registration Form [...] Конкурси http://nrp.org.mk/sa?cid=1366&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/Еко-училиште / Еко-градинка Ве [...] Конкурси http://nrp.org.mk/ekouciliste.aspx?cid=950&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Sun, 09 Sep 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_07_06_2012_13_13_46_5901.jpgМлади репортeри за животната средина [...] Конкурси http://nrp.org.mk/mladireporteri.aspx?cid=221&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMT http://nrp.org.mk/media/3/3_07_06_2012_13_15_40_8557.jpgЗдрава храна за детство без мана [...] Конкурси http://nrp.org.mk/sa?cid=222&l=5&scID=32 contact@info@nrp.org.mk (НРП Инфо) (info@nrp.org.mk (НРП Инфо)) Thu, 07 Jun 2012 00:00:00 GMT