Moj НРП

Конкурс за најдобра фотографија

Тема „Зелен раст и климатски промени“

Здружението за едукација, комуникација и консалтинг ОХО, Ве поканува да гласате за избор на најдобра фотографија во секоја од следниве теми:
- Земјоделство
- Вода
- Урбани прашања
- Транспорт
- Рурални средини
- Отпад
- Климатски промени
- Биодиверзитет
- Енергија

Фотографиите се дело на ученици од средните училишта од Р.Македонија.
Фотографиите што ќе освојат најмногу поени, од секоја тема посебно, ќе бидат прогласени  најдоцна до 01.06.2013  и истите ќе бидат наградени за време на модната ревија Trash fashion,  на 05. јуни 2013 во Скопје.
Сите фотографии кои учествуваа, ќе бидат изложени на настанот Trash fashion.

Начин на гласање:
Од секоја галерија имате право да гласате само за една фотографија. 
Гласањето се врши со еден клик на ѕвездичката под фотографијата која најмногу ви се допаѓа.
Секој посетител може да гласа само за една фотографија од секоја од 6-те теми. Еден глас носи еден поен. 
Со цел гласањето да биде објективно, фотографиите се анонимни (не го содржат името и презимето на ученикот, училиштето и општината).

#survey#