Moj НРП

Резултати од националниот конкурс од програмата Млади репортери за животната средина

Резултати од националниот конкурс од програмата Млади репортери за животната средина

Програмата Млади репортери за животната средина е интернационална програма на Светската фондација за еколошка едукација (ФЕЕ), која во Македонија е спроведувана од страна на Здружението за едукација комуникација и консалтинг ОХО како дел од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем.

Ве известуваме дека на националниот конкурс од програмата Млади репортери за животната средина, во учебната 2012/13 година, се пријавија 16 средни училишта со вкупно 34 новинарски дела.

Се заблагодаруваме на активното учество и придонес на сите средношколци кон подигнување на свеста на пошироката заедница за одредени прашања од областа на заштитата на животната средина. За целите на конкусрот беше формирано жири составена од стручни новинари и фотрепортери, кои беа активно вклучени при изборот на најдобрите статии, фотографии и видеа.

Комисијата беше составена од:

- Јулија Илиевска (новинар во Фокус)

- Александра Овчаровска ( новинар во Студентско радио)

- Андреј Гиновски (фотрепортер)

- Димитар Солев (фоторепортер)

Жирито при изборот на најдобрата статија, фотографија и видео на одредена тема ги зема предвид насоките кои се наведени во прирачникот од програмата Млади репортери и насоките за новата категорија видео испратени од интернационалната координација на програмата (овие насоки беа поставени на блогот од програмата и во известувањето за конкурсот од програмата).

Според оценките на жирито, следниве новинарски статии се избрани како победници на националниот конкурс од програмата.

Во прилог се избраните први три места во сите три категории:

 

Бр.

Училиште

Општина

Ученици

Категорија

1

Јовче Тесличков

Велес

Кристијан Милошевиќ

Статија

2

Здравко Цветковски

Скопје

Илија Поповски, Јане Василевски, Егзон Халити, Ивана Пановска

Видео

3

СОУ „Цар Самоил“ 

Ресен

Џансун Буковец, Рејхан Елмазовска, Нурџан Иса

Фотосторија

II место

Бр.

Училиште

Општина

Ученици

Категорија

1

Васил Антевски Дрен

Скопје

Ивана Цековска Анастазија Стошиќ Ненад Ѓуровски 16 години

Статија

2

Орде Чопела

Прилеп

Стефан Андреевски Тамара Дамеска

Статија

3

Интернационално средно училиште

Скопје

 Љупка Јордановска, Исидора Арнаудова

Фотографија

4

Михајло Пупин

Скопје

Дејан Ѓорѓиевски, Кристијан Цветковски, Стефан Митров, Давор Дуковски

Видео

 

III-то место

Бр.

Училиште

Општина

Ученици

Категорија

1

Тодор Скалоски - Тетоец

Тетово

Богдана Бушевска Биљана Дабеска

Статија

2

Кузман Јосифоски Питу

Прилеп

Ивана Илиеска Елена Парапанска Александар Кочоски

Статија

3

Здравко Цветковски

Скопје

Тамара Димиќ Теодора Петковска, 16 

Видео

4

Гостивар

Гостивар

Габриела Смилеска Слободан Исајлоски Павел Давидоски

Фотосторија

5

Ѓорѓи Димитров

Скопје

Андроники Антонијадис

Фотографија

 

Во прилог се новинарските дела кои беа пофалени од страна на комисијата за избор:

Бр.

Училиште

Општина

Ученици

Категорија

1

Ѓорче Петров

Кавадарци

Влатко Димитров

Статија

2

Ѓорче Петров

Кавадарци

Мартин Белчовски, 

Статија

3

Јосиф Јосифовски

Гевгелија

Антонија Миткова

Статија

4

Здравко Цветковски

Скопје

Петар Давидовски

Статија

5

Гостивар

Гостивар

Смилкоска Евица

Статија

6

Интернационално средно училиште

Скопје

 Љупка Јордановска, Исидора Арнаудова

Статија

7

Крсте петков Мисирков

Демир Хисар

Матевска Стефани, Ивановски Виктор,  Пајковска Билјана

Статија

8

Гостивар

Гостивар

Габриела Смилеска, Слободан Исајлоски, Павел Давидоски

Фотографија

 
Првонаградените дела ќе бидат  испратени на интернационалниот  конкурс од програмата.


Учесниците во конкурсот кои беа пофалени од страна на комисијата за испраќање на квалитетни новинарски дела и ширење на еколошката порака, покрај сертификатите за учество ќе им биде доделена и пофалница.

Резултатите од интернационалниот конкурс ќе бидат објавени на 05.06.2013 година на Светскиот ден на животната средина.

Победниците на националниот натпревар ќе бидат соодветно наградени со награди кои ќе им помогнат во нивните понатамошни истражувања, како и со сертификати за учество во кампањата за нив и за нивните професори-ментори кои ги помагаа во создавањето на новинарски дела.

Здруженито на граѓани ОХО се заблагодарува за активното учество и придонесот на сите средношколци кон подигнување на свеста на пошироката заедница за одредени прашања од областа на заштитата на животната средина.

Со почит,

Тимот на ОХО