Moj НРП

Резултати од конкурсот за наградување на градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво

Резултати од конкурсот за наградување на градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво

Ве известуваме дека на објавениот Конкурс за наградување на градинки, основни и средни учлилишта вклучени во првата, втората и третата година од имплементацијата на Програмата„Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ право на пријавување имаа 51 детска градинка, 359 основни училишта и 100 средни училишта. 
Заклучно крајниот рок 25.10.2014 година на електронската апликација се пријавиле:
• 4 детски градинки за зелено знаме -;
• 21 основни училишта за зелено знаме -;
• 7 основни училишта за сребрено ниво -;
• 2 основни училишта за бронзено ниво;
• 5 средни училишта за зелено знаме -;

Одлуката за наградување на градинките, основните и средните училишта кои навремено аплицираа ја донесе Комисија во состав:

• претставник од Министерство за образование и наука,
• претставник од Швајцарска агенција за развој и соработка,
• претставник од Министерство за труд и социјална политика,
• претставник од ОХО.
Во прилог е листа со сите пријавени и наградени апликации

ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
1 Гоце Делчев - Илинден - зелено знаме - - одобрен статус
2 Гоце Делчев- Пробиштип - зелено знаме - одобрен статус
3 13 Ноември -   Скопје - зелено знаме - одобрен статус
4 Буба Мара -   Аеродром - зелено знаме - одобрен статус

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
1 Страшо Пинџур - Кавадарци - зелено знаме - одобрен статус
2 Ѓ.К.Скендербеу - Кичево - зелено знаме - одобрен статус
3 Љубен Лапе - Аеродром - зелено знаме - одобрен статус
4 Малина П. Иванова - Кочани - зелено знаме - одобрен статус
5 Ванчо Прке - Штип - зелено знаме - одобрен статус
6 Св. Климент Охридски - Битола - зелено знаме - одобрен статус
7 Елпида Караманди - Битола - зелено знаме - одобрен статус
8 Тошо Велков Пепето - Кавадарци - зелено знаме - препорака
9 Св. Кирил и Методиј - Битола - зелено знаме - одобрен статус
10 Св.Климент Охридски - Македонски Брод - зелено знаме - одобрен статус
11 Д-р Трифун Пановски - Битола - зелено знаме - одобрен статус
12 Јоаким Крчовски - Крива Паланка - зелено знаме - одобрен статус
13 Браќа Миладиновци - Аеродром - зелено знаме - одобрен статус
14 Даме Груев - Градско - зелено знаме - одобрен статус
15 Jохан Хајнрих Песталоци - Центар- зелено знаме - препорака
16 Единство - Дебар - зелено знаме - одобрен статус
17 Лирија - Тетово - зелено знаме - одобрен статус
18 Наим Фрашери - Куманово - зелено знаме - одобрен статус
19 Единство - Гостивар - зелено знаме - одобрен статус
20 Кирил и Методиј - Тетово - зелено знаме - одобрен статус
21 Блаже Конески - Аеродром - зелено знаме - одобрен статус

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
1 25.мај - Гази Баба - сребрено ниво - одобрен статус
2 Стојан Бурчевски Буридан - Велес - сребрено ниво - одобрен статус
3 Коста Рацин, с.Подареш - Радовиш - сребрено ниво - одобрен статус
4 Санде Штерјоски - Кичево - сребрено ниво - одобрен статус
5 Дедо Иљо Малешевски - Берово - сребрено ниво - одобрен статус
6 Крсте Мисирков - Гази Баба - сребрено ниво - одобрен статус
7 Јордан Хаџи Константинов-Џинот - Велес - сребрено ниво - одобрен статус
Р.б ОУ Општина Статус Забелешка
1 Ѓорѓи Сугарев  - Битола - бронзено ниво - одобрен статус
2 Орце Николов, с.Ињево - Радовиш - бронзено ниво - одобрен статус

СРЕДНИ ОПШТИНСКИ УЧИЛИШТА
1 Димитар Влахов - Струмица - зелено знаме - одобрен статус
2 Боро Петрушевски  - Скопје - зелено знаме - одобрен статус
3 Ванчо Прќе - Виница - зелено знаме - одобрен статус
4 ОСТУ Гостивар - Гостивар - зелено знаме - одобрен статус
5 Крсте Петков Мисирков  - Демир Хисар - зелено знаме - одобрен статус

 Официјалното доделување на зелените знамиња и сретификатите за соодветниот статус традиционално ќе биде реализирано на петтиот по ред Еко-самит, кој ќе  се одржи во март 2015 година.