Moj НРП

Eco-Schools Twinning

Eco-Schools Twinning

Фондацијата за еколошка едукација (FEE),оваа година го започнува својот пилот интернационален твининг проект за збратимување на еко училиштата од целиот свет.Преку овој пилот проект училиштата ќе добијат можност да соработуваат со еко училишта од интернационалната мрежа и да спроведат заеднички проекти, активности и иницијативи.

 Оваа година вклучени се преку 440 eко училишта од 38 различни земји. Бидејќи станува збор за пилот проект на Фондацијата за еколошка едукација (ФЕЕ), во оваа фаза учество земаа 19 еко училишта од Република Македонија. Среќни сме што можеме да ја реализираме оваа иницијатива која ќе се спроведува во толку многу земји и училишта.

Заеднички активности од ОУ.„ Св. Климент Охридски“ Македонски Брод во соработка со Крал Петар од Белград
учествуваше  во кампањата Outdoor Classroom Day за прослава и инспирација за игри и учење надвор од училницата.Видео со заеднички активности на училиштата ОУ.„Климент Охридски“ од Битола и училиштето од Романија -“Scoala Gimnaziala Oltea Doamna“.
https://www.youtube.com/watch?v=YKOmdo4aAr0&feature=youtu.be