Moj НРП

Млади репортери за животната средина – резултати од конкурс за учебната 2016/17

Ве известуваме дека на националниот конкурс од порграмата Млади репортери за животната средина се пријавија 26 средни училишта со вкупно 10 новинарски статии, 27 фотографии  и 5 видеа.


За целите на конкурсот беше формирана жири комисија од ОХО која  беше активно вклучени при изборот на најдобрите статии, фотографии и видеа.
Комисијата се соочи со навистина тешка задача при изборот на најдобрите новинарски дела, но сепак мораше да ги одбере најдобрите од сите три категории во конкурсот (вкупно 3 новинарски дела).
Според интернационалните критериуми, следниве новинарски статии се избрани како  победници на националниот конкурс од програмата. Делата кои освоија прво место ќе бидат испратени на интернационалниот конкурс од програмата.

Категорија- новинарска статија
Бјанка Калајџиска, Надица Банишка,Наталија Василевска, Бјанка Илиевска,Нора Николоска
СУГС Гимназија „Орце Николов“
Центар
Прво место 

Иван Ѓеоргиев, Семил Шата, Елдан Шата
С.О.У "Гоце Делчев" 
Валандово
Второ место 

Стеван Богданов; Зорица Алексовска; Јован Јанев; Сања Војминоска; Катерина Пеловска
СОУ ,,Јане Сандански” 
Штип
Второ место

Трајкова Надица Ников Митко
СОУ Јане Сандански
Струмица
Трето место

Александар Милошевиќ
СОУ. Јовче Тесличков
Велес
Трето место

Според поред интернационалните критериуми, следниве фотографии/фотостории се избрани како  победници на националниот конкурс
од програмата. Делата кои освоија прво место ќе бидат испратени на интернационалниот конкурс од програмата.

Категорија- фотографија

Исидор Демировски
АСУЦ.Боро Петрушевски
Гази Баба
Прво место 

Димитар Илиовски
ДСУ.Тодор Скаловски Тетоец
Тетово
Второ место 

Емилија Србиноска, Емилија Данилоска, Марија Петроска
ДСУ.Гостивар
Гостивар
Второ место

Нела Ќимовска
СОУ Добри Даскалов”
Кавадарци
Второ место

Анастасија Иловска
СОУ Добри Даскалов”
Кавадарци
Трето место

Кристина Станоева и Ангела Димитрова
СОУ Добри Даскалов”
Кавадарци
Трето место

Според интернационалните критериуми, следниве видеа се избрани како  победници на националниот конкурс од програмата. Истите (прво место)ќе бидат испратени на интернационалниот конкурс од програмата.

Категорија- видео

Метин Ферати Александар Рајковчевски Ангела Наумовска
СЕТУГС Михајло Пупин
Гази Баба
Прво место

Анастасија  Манасијевска, Марјана Манасијевска  Даниел Јосевски
ОСТУ Наце Буѓони
Куманово
Второ место

Петар Петрушев
СЕТУГС Михајло Пупин
Гази Баба
Второ место

Кристијан Каранфиловски, Томица Јованов, Владо Тучев, Мартин Анастасов
СОУ Јосиф Јосифовски  
Гевгелија
Трето место 

Љубица Гошева
СОУУД Димитар Влахов
Струмица
Трето место

Победниците (прво место) од секоја категорија, ќе бидат испратени на интернационалниот натпревар од кампањата, каде ќе се натпеваруваат со ученици од 25 земји (порграма Млади репортери). 
Победниците на национално ниво (прво, второ и трето место од сите три категории), ќе добијат  национални сертификати. 
Сите учесници кои учествуваат на натпреварот ќе им биде доделен сертификат за учество, како и на нивните професори-ментори кои ги помагаа во создавањето на новнарските дела.
Линк од официјалните победници на натреварот кои се испратени на интернационалниот конкурс:
- Новинарска статија https://yrecompetition.exposure.co/macedonia-2  
- Видео https://yrecompetition.exposure.co/macedonia-1 
- Фотографија  https://yrecompetition.exposure.co/macedonia