Moj НРП

Известување за наградени градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво

Известување за наградени градинки, основни и средни училишта на ниво на зелено знаме, сребрено и бронзено ниво


       

 

Ве известуваме дека на објавениот Конкурс за наградување на градинки, основни и средни учлилишта вклучени во првата, втората и третата година од имплементацијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ (во понатамошниот текст Програматa) право на пријавување имаа 51 детска градинка, 359 основни училишта и 100 средни училишта.

Заклучно крајниот рок 12.10.2018 година на електронската апликација се пријавија 42  воспитно-образовни институции.  

ВАЖНО:

Училиштата и градинките кои ги задоволуваат предвидените критериуми и услови, се наградуваат со соодветниот статус за кој аплицирале на овогодинешниот конкурс.  

Во прилог е листа со сите пријавени и наградени апликации:

Р.Б.

Училиште/Градинка

Општина

Одобрен статус

1

ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“

Центар

Зелено знаме

2

ООУ"Васил Главинов"

Велес

Зелено знаме

3

ООУ„Крсте Мисирков“

Гази Баба

Зелено знаме

4

ОУ.„ Гоце Делчев“

Битола

Зелено знаме

5

ОУ.„ Раде Кратовче Кочани“

Кочани

Зелено знаме

6

ООУ.„ Св.Кирил и Методиј“

Велес

Зелено знаме

7

ООУ „Гоце Делчев“

Аеродром

Зелено знаме

8

ЈУДГ „Детска Радост“

Гази Баба

Зелено знаме

9

OOУ„Тоде Хаџи Тефов“

Кавадарци

Зелено знаме

10

Ј.О.У.Д.Г „Гоце Делчев“

Илинден

Зелено знаме

11

ЈОУДГ ,,Рада Поцева,“

Кавадарци

Зелено знаме

12

О.У „Коле Канински“

Битола

Зелено знаме

13

ООУ„Рајко Жинзифов“

Велес

Зелено знаме

14

ОУ.„Тодор Ангелевски“

Битола

Зелено знаме

15

ООУ„Св.Климент Охридски“

Македонски Брод

Зелено знаме

16

ООУ „ Вера Јоциќ“

Гази Баба

Зелено знаме

17

СЕТУГС „Михајло Пупин"

Град Скопје

Зелено знаме

18

ООУ „Наум Охридски “

Гази Баба

Зелено знаме

19

ООУ.„ Мирче Ацев“

Ѓорче Петров

Зелено знаме

20

ООУ,,Никола Карев“

Пробиштип

Зелено знаме

21

ООУ „Дедо Иљо Малешевски“

Берово

Зелено знаме

22

ЈОУДГ „Ангел Шајче“

Куманово

Зелено знаме

23

ООУ „ Страшо Пинџур“

Карбинци

Зелено знаме

24

ООУ ,, 25 Мај“

Гази Баба

Зелено знаме

25

ОУ„Св.Климент Охридски“

Битола

Зелено знаме

26

ОУ „ Гоце Делчев “

Могила

Зелено знаме

27

ООУ,,Блаже Конески“

Велес

Зелено знаме

28

ООУ „Гоце Делчев“

Штип

Зелено знаме

29

ООУ „Никола Петров – Русински“

Берово

Зелено знаме

30

ООУ„Даме Груев“

Градско

Зелено знаме

31

О.У„Ѓорѓи Сугарев“

Битола

Зелено знаме

32

ООУ “Кирил и Методиј“

Гази Баба

Зелено знаме

33

ОЈУДГ „ Астибо“

Штип

Зелено знаме

34

ЈДГОА „Срничка"

Аеродром

Зелено знаме

35

ООУ„Браќа Миладиновци“

Пробиштип

Сребрено ниво

36

ООУ Јордан Хаџи Константинов-Џинот

Велес

Сребрено ниво

37

ООУ,,Борис Трајковски

Босилово

Сребрено ниво

38

ОУ,,Кочо Рацин“

Виница

Сребрено ниво

39

ООУ Димитар Македонски

Аеродром

Бронзено ниво

40

ООУ Драга Стојановска

Сопиште

Бронзено ниво

42

ОУ„Даме Груев“

Битола

Бронзено ниво

42

СОУ „ Перо Наков“

Куманово

Бронзено ниво

   

 ЕКО-САМИТ:

Официјалното доделување на зелените знамиња и сертификатите за соодветниот статус традиционално ќе биде реализирано на седмиот по ред Еко-самит, за кој ќе бидете навремено известени.

Сите информации во врска со Еко-самитот, ќе бидат испратени по електронска пошта.

Ви благодариме за учеството на конкурсот од Програмата, и Ви посакуваме успех во Вашите идни активности.

Со почит,
Програма„Интеграција на еколошката едукација
во македонскиот образовен систем“