Moj НРП

22 Април 2013 ,,Ден на акција,, во ОУ,,Синиша Стоилов,,Зрновци

22 Април 2013 ,,Ден на акција,, во ОУ,,Синиша Стоилов,,Зрновци

АГЕНДА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕН НА АКЦИЈА 22.04.2013(ПОНЕДЕЛНИК) ВО ОУ..СИНИША СТОИЛОВ,,ЗРНОВЦИ Тема: Биодевирзитет 1. Пале Андова (холот на училиштето) „Презентација“ (10:30-10:35) Ана Петрова VII-1 2. Јулијана Јанева (холот на училиштето) „Презентација“ (10:35-10:40) Леона Даниова VII-2 3. Даниела Филипова (холот на училиштето) „Презентација“ (10:40-10:45) Љупка Трајкова/Александар Митев 4. Одделенска настава (холот на училиштето) Благој Костадинов,Валентина Митева,Силвана Ралповска,Војо Стојановски, Павлинка С., + 15 ученика „Квиз“ (10:45-11:15) 5. Слободанка Крстева (холот на училиштето) (11:15-11:20) „Презентација-Порака“ Кети Манасијева,Стефанија Спасова (6одд) 6. Одделенска настава (холот на училиштето) „Рецитал“ 15 ученика (11:20-11:35) 7. Билјана Г.Гаврилова (холот на училиштето) (11:35-11:40) ,,Презентација на книга за екологијата,, Јована Михаилова,Клаудија Манасијева 8 одд 8. Наталија Рашкова,Марина Стоицова (холот на училиштето) (11:40-12:00) „Квиз“ Александар Митев,Роберт Николов,Дејан Зафирев. 9. Билјана Велова (холот на училиштето) „Ода на радоста“ (12:00-12:10) Хор За време на презентациите во холот на училиштето сите ученици и наставници присуствуваат и се едуцираат за темата : Биодевирзитет , бидејќи истата ќе се работи и во други активности во текот на учебната година. По завршувањето на активностите во холот на училиштето наставниците со својот тим од ученици ја спроведува својата активност. И тоа: 10. Виолета Христова (околината на училиштето) „Истражуваме и учиме“ (12:10-12:40) Виктор Зафирев,Мартина Златкова(6Д.) Ана Николова,Бојана Стоименова(7Д.),Бојана Веселинова,Валерија Заова(7 Осмолетка) 11. Слаџана Гаврилова Гранкова,Далиборка Милосјова(училница 7-2) „Твориме за нашата околина“ (12:10-12:40) Aлександра Мицова,Бојана Георгиева (6одд.) Радица Јованова,Отилија Арсенова (7одд) Јована Михаилова (8одд) 12. Јана Јорданова (двор на училиштето)(12:10-12:40) „Просторно планирање за уредување на зеленилото,, Марија Митева,Симона Крстевска(7одд) Јована Лазарова,Александар Андонов.(6одд) 13. Јана Јорданова (двор на училиштето)(12:10-12:40) „Учиме низ игра“ ученици од 7 деветолетка Сашко Николов,Марио Дејанов,Александар Ристов,Стојан Митев,Андреј Божинов. 14. Кирчо Ѓоргиев (спортска сала)(12:50-14:00) ,,Здрав живот,,-спртски натпревар од мал фудбал учениците од 8 одд наспроти учениците од 7 одд. Осмолетка